Malteški šišmiš

Malteški šišmiš #2020

Malte ki i mi O veselim vampirima ovda njimPovodom knjige Malte ki i mi Ljubomira Damnjanovi aKnjiga Malte ki i mi Ljubomira Damnjanovi a znati eljnim itaocima nudi novi susret sa delom pisca koga je usud
 • Title: Malteški šišmiš
 • Author: Ljubomir Damnjanović
 • ISBN: 9788660990039
 • Page: 149
 • Format: Paperback
 • O veselim vampirima ovda njimPovodom knjige Malte ki i mi Ljubomira Damnjanovi aKnjiga Malte ki i mi Ljubomira Damnjanovi a 1959 1999 znati eljnim itaocima nudi novi susret sa delom pisca koga je usud prerano odvojio od njegovih savremenika pro le godine Tardis je objavio Damnjanovi ev roman Vi to ma tate o sre i zapo ev i time poduhvat ponovnog otkrivanja zO veselim vampirima ovda njimPovodom knjige Malte ki i mi Ljubomira Damnjanovi aKnjiga Malte ki i mi Ljubomira Damnjanovi a 1959 1999 znati eljnim itaocima nudi novi susret sa delom pisca koga je usud prerano odvojio od njegovih savremenika pro le godine Tardis je objavio Damnjanovi ev roman Vi to ma tate o sre i zapo ev i time poduhvat ponovnog otkrivanja zna ajnog literarnog opusa koji je nepoznat iroj kulturnoj javnosti O Damnjanovi u, istina, pone to znaju njegovi literarni prijatelji iz Dru tva ljubitelja nau ne fantastike Lazar Komar i a njegove pri e i roman bili su razbacani po neuglednim stranicama klupskog glasila Emitor i retkih asopisa kakav je bio kanji ki dvojezi ni Orbis Vreme je, pak, inilo ono to najbolje zna pa se i na se anja i na publikacije po ela talo iti pra ina nepravednog zaborava Sre om po sve, Damnjanovi nam se vratio, u svetlom knji kom ob liku koji mu pripada, jedne da podseti na sebe a druge da upozna sa svojim pri ama.I eto nama, u gostima namernim da ostanu familije Sari a Sari a srpskih vampira, stra nih i veselih, tradicionalista i rodoljuba ali i mangupa, valera, nesposobnjakovi a, heroja i kukavica Sari a koji ne mogu jedni sa drugima ali ne mogu ni jedni bez drugih Sari a len uga i hedonista Sari a spremnih ako ba moraju i ako nema nikog drugog da stegnu petlju i krenu u avanturu Re ju, Sari a vampira kakvih dok nisu sreli Ljubomira Damnjanovi a nije bilo u srpskoj literaturi.A autor ovih redova nadalje dozvoljava sebi slobodu da svog prijatelja oslovljava onako kako ga je uvek i oslovljavao Ljuba je bio pravi pisac za Sari e kao to su oni bili pravi heroji njegovih pri a koje su se sasvim lako slo ile u roman na alost nezavr en.U ovom sretnom spoju sve te e lako i lagano, vrcaju dosetke, nadmudrivanja, eta se irom zemaljskog ara, susre u se svakojake karakond ule, ale i bauci ali i istorijski sinovi kakve majka vi e nikada nije ra ala ili trapavi ali nadobudni specijalni agenti velike TV sile, kao i stari istorijski, mitolo ki i literarni junaci Re ju, gu va svuda uokolo, kao stvorena ili poru ena za raznorazne dogodov tine.Za one sklonije literarnim mudrovanjima termini kao postmodernizam , metatekstualnost i sli ne bljeska e kao vatromet dok itaju Ljubin ep o Sari ima.Drugi, skloniji psiholo kim analizama ne e mo i da ne zapaze finu toplinu koja zra i iz re enica o ljubavi prema bra nom drugu, deci pa retko i uzdr ano ali ipak i iroj familiji Jeste, vampiri su hladni i nemilosrdni ali ovi Sari i ba i nisu takvi Mno tvo angloamer pisaca ubilo se i polomilo da udahne du u u svoje vampire i vukodlake a Ljuba je to odradio onako usput, to nikako ne zna i ofrlje ve lako i precizno, ne optre uju i pri u pravdanjima i mudrovanjima.Tre i, koji su itali Ljubin roman Vi to ma tate o sre i ne e mo i a da se ne osmehnu i klimu u znak slaganja i uva avanja kad pri a klizne u jo jednu alternativnu istoriju ili paralelni svemir, odu uju i se tako i nau noj fantastici, koju bezbolno uklapa u jedinstvenu viziju, duhovitu i neponovljivu.No, pre i posle svih analiza, pred svima stoji i ostaje ova knjiga sa pri ama, sve im, spontanim, zavodljivim, veselim i razbibri nim Trebalo je biti majstor da se one ispi u i da budu ovakve kakvima nam se nude da ih gustiramo u zdravlju i veselju.Ilija Baki
  • BEST MOBI "Þ Malteški šišmiš" || READ (AZW) ☆
   149 Ljubomir Damnjanović
  • thumbnail Title: BEST MOBI "Þ Malteški šišmiš" || READ (AZW) ☆
   Posted by:Ljubomir Damnjanović
   Published :2020-02-13T07:24:25+00:00

  522 Comment

  Remek djelo, ovo bi svaki poklonik fantasti ne knji evnosti u irem smislu trebao imati kod ku e

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *