Kuzey Masalı

Kuzey Masalı #2020

Kuzey Masal Konu maktan ok homurdanarak ileti im kuran Bili im stihbarat Servisi nin yak kl ve sert ajan Kuzey Karaarslan d nyay birbirine katan zel bir anahtar n sahibi olan zeki ba belas ve k z l kafal Masal
 • Title: Kuzey Masalı
 • Author: Zeliha Eren
 • ISBN: 9786059232128
 • Page: 238
 • Format: Hardcover
 • Konu maktan ok homurdanarak ileti im kuran, Bili im stihbarat Servisi nin yak kl ve sert ajan Kuzey Karaarslan, d nyay birbirine katan zel bir anahtar n sahibi olan zeki, ba belas ve k z l kafal Masal K l ile kar la t nda ba na gelen ilk ey, pembe i ama rlar yd.Bunun sadece bir ba lang oldu unu anlamas ise hi uzun s rmedi.Kuzey, hayat boyunca eliKonu maktan ok homurdanarak ileti im kuran, Bili im stihbarat Servisi nin yak kl ve sert ajan Kuzey Karaarslan, d nyay birbirine katan zel bir anahtar n sahibi olan zeki, ba belas ve k z l kafal Masal K l ile kar la t nda ba na gelen ilk ey, pembe i ama rlar yd.Bunun sadece bir ba lang oldu unu anlamas ise hi uzun s rmedi.Kuzey, hayat boyunca eline pers g l renginde oje almam t Bir dakika Kuzey eline hi oje almam t ki Ta ki renklerin kitab n yazan, sakar bir belaya kalbini kapt rana dek Erkek t r yle s n rl kalmay p, son model arabalar ndan bile k skand Masal i in cay r cay r yanarken, d nyay kurtarmak o kadar da kolay de ildi Operasyonun kilit ismi Masal da onunla ayn kulvarda ko uyordu nk Kuzey etraf ndayken, dibi tutan yemekten fark kalm yordu ki z t kutbun s f rl ve birli hik yesiyle, bili im d nyas na a k dolu bir yolculuk yapacaks n z Kemerlerinizi ba lamay unutmay n Tavsiye Sakin olmadan okuyun Al lmad k bir macera, h z kesmeyen bir a k Sat rlar nda kaybolacaks n z Asude Tan t m B lteninden
  • [KINDLE] ↠ Kuzey Masalı | By ↠ Zeliha Eren
   238 Zeliha Eren
  • thumbnail Title: [KINDLE] ↠ Kuzey Masalı | By ↠ Zeliha Eren
   Posted by:Zeliha Eren
   Published :2019-09-19T18:00:25+00:00

  701 Comment

  Kuzey Masal bitti 3Yazar n anlat m tarz n sevdim.574 sayfal k kal n kitap g z mde hi b y medi.Okumaya ba lad m,bir bakm m ki kitab yar lam m.Keyifle okudum her b l m ,her sayfay Kitapta bir ok ek n oluyor ve insan okurken merak ediyor nas l bir son olacak,neler kacak diye ve yazar bunlar da ok g zel bir ekilde ba lam , sonlara do ru her ey a kl a kavu uyor.Serinin ikinci kitab Alex ve Julie, nc kitab da Zack ile Mila n n olacakm Geriye Lucas,Allen ve Kagawa kal yor.Yazar m z umar m onlar n kitap [...]

  imdi, a a da g rm oldu unuz yorum benim her y l tekrarlayan yaz depresyonumun 2016 versiyonunda yaz lm halidir O s ralar okudu umda ger ekten ila gibi gelmi olmas na ra men imdi verdi im be y ld z fazla buldum te beni A ustos ay ndaki facia gibi ruh halinden kurtaran kitap Redaksiyonu, i tasar mlar ve ak yla benden tam puan alan bir kitapt Son zamanlarda bir arada bulmakta ook zorland m etkeni bir ara bulman n keyfini ya ad m ncelikle Ard ndan i Zeliha Eren in ak p giden kelimeleri ve kahkahalar [...]

  itiraf etmeliyim ki hi bu kadar ba ar l bir kitap beklemiyordum okurken baya keyif ald m Okumak i in tam bir sene bekletmi im, en k sa zamanda ikinciyi de al p okumay d rt g zle bekliyorum.

  Bol bol kahkaha att racak bir kitap Ba larda kurgunun Dikkat A k kabilir e benzedi ini d nm t m ama uzaktan yak ndan alakas yokmu D

  4,5Normalde Wattpad kitaplar okumaktan yana de ilimdir pek nk ya ok v c k v c k a k bar nd r rlar ya da olaylar s rekli kendini tekrar eder.Ama bu kitap ger ekten hi bekledi im gibi kmad ve okurken ok ama ok e lendiim u s ralar kafam da tmak i in bu tarz bir romantik komedi kitab okumak istiyordum ve Kuzey Masal ger ekten ila gibi geldi bana D Karakterlerin hepsini ok sevdim fakat tabii ki favorim Masal G nl k hayatta yapt m sakarl klarla Guinness Rekorlar Kitab na girebilecek biri olarak Masal [...]

  4,5 starsillekitap 2016 ncelikle yorumuma bu uzun al nt yla ba lamam n nedeni u ki Masal tan tmak Altta kalmayan ve tam da Kuzey e yak an Masal Bu al nt da ben bile tatmin olmu tum Buse nin y z ifadesini hayal ederken DOnca ad ndan bahsettiren, kt g nden beri dillerden d r lmeyen kitap Kuzey Masal n bu blogger da okudu Asl nda bana kalsa hen z daha okumazd m ama yorumumu merak eden birka okur ve zevkine g vendi im birka kitap kurdunun yorumlar nadan sonra ba layay m dedim.Ve uan da diyorum ki ne [...]

  ok g zel, ok e lenceli,bol a kl ,biraz da topik bir roman okudum desem san r m zetlemi olurum, topikler yorumun sonunda Masal yirmi alt ya nda , mr teknoloji doktoralar yla ge mi , bir bili im uzman ,kendisi sekiz dil biliyor, ve arabalar hakk nda bilmedi i yok ayn zamanda ok g zel ve ok e lenceli bir k z ayr ca bana biraz hiper aktif gibi geldi Kuzey in kendi teknoloji irketi var ama ayn zamanda BiS de yani Bili im istihbarat Servisinde Ajan olarak al yor, Masal ile ayn u akta istanbul a d nd k [...]

  O kadar g zel, o kadar keyifliydi ki Bir 500 sayfa daha olsa okurdum gibi geliyor 3 Karakterleri, kurguyu ve yazar n dilini ok be endim Belki karakterler ve aralar ndaki ili kiler bak m ndan klasikti ama ana kurgunun teknoloji ve ajanl k zerine kurulu olmas bu klasikli e g zel bir sunum olmu.Kuzey i oook sevdim O k skan , homuduk halleri ayr Masal n yan ndaki serseri halleri ayr sevilesiydi Masal da bir o kadar tatl bir karakter Fazlas yla zeki, sakar ve ayn zamanda atlak 3 kilinin ili kisini ok [...]

  ok e lenceli, ok sevimli, harika karakterle dolu harika bir kitap olmu Y z mde her daim bir g l mseme hatta bir ok yerinde k k rdamalarla dolu ifadeyle okudum Alex ve Jane in hikayesini de merak ediyorum Watpatt de ekledim ve okuyaca m Yazar m n eline ve y re ine sa l k.

  ncelikle unu belirteyim Ben bu kitab ok beklemi tim Ephesus Yay nlar sayfas nda tan t mlar d nmeye ba lay nca merak etmi tim, st ne k z karde im de Ben be endim abla, sen de seversin deyince iyice meraklanm t m Wattpad de ilk 10 b l m vard o k sm da be enmi tim Bili im stihbarat Servisi serisinin ikinci kitab n dahi Wattpad den okumu tum kar kmaz da sipari ettim Vakit darl ndan kitab okumaya ge ba layabildim ama zaten hemen bitti Sebebini a klayaca m.Kitab m z K z l Bela Masal n yak kl ve sert a [...]

  3,5 Belli k s mlarda karakterlerin dengesizli ine sinir olmu olsam da, severek okudu um romantik komedi t r ndeki bir kitapt Karakterlerin yan s ra, a k n bedensel y n n n a r bast pek ok k s m oldu u i in de puan m k rd m Bence siz anlad n z Wattpad yazarlar , olaylar ve karakterleri yarat rken, abartmadan kaleme al rlarsa ger ekten ok mutlu olaca m Genel olarak okuyucu kitlesinin ya grubunu g z n ne ald m zda, bence bu dikkat edilmesi gereken bir zellik diye d n yorum.

  Cici mi cici bir romantik komedi D z yolda d z y r yemeyen ama bilgisayarlarla harikalar yaratan bi de st ne arabalardan anlayan bir kad n ve pers g l pembesiyle g l pembesini ay rt edemeyen kocaman kalpli bir adam ve topik bir a k hikayesi ok severek okudu um bir kitapt.

  It was an amazing book At some points Ilaughed or hard that my jaw and stomach hurt The author made a great job, really And if you would like to read my opinions about this book, you always can visit my blog kitapkurdununmidesi.c

  Heralde bu g ne kadar okudu um benim i in en e lenceli,heyecanl ,a k dolu ve entrikadan uzak bir kitabt.O kadar sevdimki nas l bitdi ini anlamad m bile.Bide tabii i inde ajanlar n oldu unu g z n nde bulundurursak bide st ne d nyay kurtarmak falan tad ndan yenmez.Ben bir kitap okurken bu kadar g ld m hi hat rlam yorum.Ve benim en best karakterler listeme Kuzeyi eklemem de cabas.Hep okudu um kitap bitti inde h z nlenirim.Bu seferkinde baya a lad m n allah b r serileri okuma ans m olur

  2017 i in ok hojjjjjjjjjjjjjjj bir ba lang t Valla merak ediyorsan z Wattpad kitab gibi de ildi Lanet olsun B S ekibi sizi ok seviyorum SPO LER SPO LER SPO LER SPO LERLANET OLSUN JUL E VE ALEX S Z N DERD N Z NE 2 K TAP NERDE S ZDE AZ YERE BAKAN Y REK YAKAN DE LM S N Z

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *