Transaksiyonel Analiz (Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler için)

Transaksiyonel Analiz (Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler için) #2020

Transaksiyonel Analiz ocuklar Gen ler ve Yeti kinler i in Bu kitap gen lere z sayg geli tirme ba kalar na sayg duyma bireysel ve sosyal sorumluluk ele tirel d nme ve ba ms z karar verme gibi konularda yard m etmede ideal bir kaynak oldu unu kan tlam t r H
 • Title: Transaksiyonel Analiz (Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler için)
 • Author: Alvyn M. Freed Margaret Freed Olca Sürgevil-Dalkılıç
 • ISBN: 9786054665211
 • Page: 223
 • Format: Paperback
 • Bu kitap gen lere z sayg geli tirme, ba kalar na sayg duyma, bireysel ve sosyal sorumluluk, ele tirel d nme ve ba ms z karar verme gibi konularda yard m etmede ideal bir kaynak oldu unu kan tlam t r Herkesin renme ve geli me kapasitesi olan e siz bireyler oldu una inanan bu kitap, d nya zerinde y zbinlerce evde pop ler olmas n n yan s ra, binlerce s n fta d zeBu kitap gen lere z sayg geli tirme, ba kalar na sayg duyma, bireysel ve sosyal sorumluluk, ele tirel d nme ve ba ms z karar verme gibi konularda yard m etmede ideal bir kaynak oldu unu kan tlam t r Herkesin renme ve geli me kapasitesi olan e siz bireyler oldu una inanan bu kitap, d nya zerinde y zbinlerce evde pop ler olmas n n yan s ra, binlerce s n fta d zenli olarak kullan lm t r ocuklar, Gen ler ve Yeti kinler i in Transaksiyonel Analiz kitab nda bir ok konu geni letilmi ve yeni kavramlar tan t lm t r Dr Freed in TA for TOTS kitab nda kulland ve olduk a pop ler ve yararl olmu , iyi hissettiren olumlu temas iletileri S cak Yumo lar ve k t hissettiren olumsuz temas iletileri So uk Dikenliler kavramlar bu kitapta mevcuttur Bu kitap zellikle 9 14 ya grubu gen ler i in idealdir.
  • [PDF] Á Free Read ↠ Transaksiyonel Analiz (Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler için) : by Alvyn M. Freed Margaret Freed Olca Sürgevil-Dalkılıç ✓
   223 Alvyn M. Freed Margaret Freed Olca Sürgevil-Dalkılıç
  • thumbnail Title: [PDF] Á Free Read ↠ Transaksiyonel Analiz (Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler için) : by Alvyn M. Freed Margaret Freed Olca Sürgevil-Dalkılıç ✓
   Posted by:Alvyn M. Freed Margaret Freed Olca Sürgevil-Dalkılıç
   Published :2020-02-05T09:09:03+00:00

  200 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *