Apokalipsa według Pana Jana

Apokalipsa według Pana Jana #2020

Apokalipsa wed ug Pana Jana Prawda o k amstwach wodz w Klasyka literatury postapokaliptycznej Polska dwa lata po nuklearnym piekle wiat ruin gdzie pieczony szczur to nie lada przysmak a w osy i g adka sk ra znamionuj wykl tych
 • Title: Apokalipsa według Pana Jana
 • Author: Robert J. Szmidt Dominik Broniek
 • ISBN: 9788375740080
 • Page: 293
 • Format: Paperback
 • Prawda o k amstwach wodz w Klasyka literatury postapokaliptycznej Polska dwa lata po nuklearnym piekle wiat ruin, gdzie pieczony szczur to nie lada przysmak, a w osy i g adka sk ra znamionuj wykl tych Wybra c w , kt rym dane by o dni zag ady przeczeka w przeciwatomowych schronach.Pan Jan ma wizj Supermocarstwowej Czwartej Rzeczpospolitej odbudowanej na zgliszczachPrawda o k amstwach wodz w Klasyka literatury postapokaliptycznej Polska dwa lata po nuklearnym piekle wiat ruin, gdzie pieczony szczur to nie lada przysmak, a w osy i g adka sk ra znamionuj wykl tych Wybra c w , kt rym dane by o dni zag ady przeczeka w przeciwatomowych schronach.Pan Jan ma wizj Supermocarstwowej Czwartej Rzeczpospolitej odbudowanej na zgliszczach wypalonej nuklearnym ogniem Europy Do rz dzonego przez niego elazn r k Wroc awia wje d aj pancerne kolumny Wybra c w Wraz z nimi notable dni powrotu do w adzy Doborowe oddzia y staj przed t umem skazanym na powoln mier od ran i promieniowania.Rozpoczyna si podst pna gra, kt rej stawka jest wi ksza ni ycie Utopia staje si rzeczywisto ci , a rosn ca armia postnuklearnego dyktatora rozszerza granice Wolnego Miasta Wroc aw Jednak na drodze do urzeczywistnienia planu podboju wiata staje nie tylko niezale na Wielkopolska, ale i inny, kto wie, czy nie gro niejszy przeciwnik,
  • [KINDLE] Ã Free Read ↠ Apokalipsa według Pana Jana : by Robert J. Szmidt Dominik Broniek ✓
   293 Robert J. Szmidt Dominik Broniek
  • thumbnail Title: [KINDLE] Ã Free Read ↠ Apokalipsa według Pana Jana : by Robert J. Szmidt Dominik Broniek ✓
   Posted by:Robert J. Szmidt Dominik Broniek
   Published :2019-09-25T09:54:00+00:00

  365 Comment

  Chyba najlepsza polska powie , a w a ciwie opowiadanie i mikropowie postapokaliptyczna, pokazuj ca, e nawet podczas wojny totalnej wszyscy nie zgin.Szaleniec rz dz cy siln r k Wroc awiem, choroba popromienna, armia wychodz ca z g r, chi ska armia pr ca na zach d Warte przetrawienia.

  Ksi ka wietnie si zaczyna, zar wno przyczyna konfliktu i jego pocz tkowy przebieg inny ni zwykle Rozwini cie te czyta si jednym tchem Tylko ko c wka jaka taka niedorobiona Jakby autorowi sko czy a si wena A szkoda, bo historia mia a du y potencja na ci g dalszy.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *